main11111111111111

Meten is weten

Wij onderzoeken kinderen die op de lagere school met moeilijkheden te kampen hebben. Zo komen we tot een correcte diagnose van de precieze problematiek. Daarna gaan we op de problemen in door middel van logopedische therapie.

  • Testen van de schoolse vaardigheden
  • Bepalen van het intelligentiequotiënt

.

Wij helpen kinderen met leer-en taalproblemen

Meestal komen ouders bij ons nadat bij hun kind op de lagere school een taal- of leerstoornis werd vastgesteld. De problemen situeren zich op het vlak van:

  • Taal
  • Lezen
  • Spelling
  • Rekenen
.

NOOD AAN NET DAT TIKKELTJE MEER BEGELEIDING

Ook kinderen en jongeren uit het lager of middelbaar onderwijs die niet (meer) van logopedische hulp kunnen genieten, maar wel nog steeds op school met uitdagingen geconfronteerd worden, zijn bij ons welkom. Wij zorgen voor begeleiding op diverse vlakken :

  • Huiswerk: taal, lezen, spelling, rekenen…
  • Begrijpen en studeren van de leerstof
  • Lezen: in de leesgroepjes
  • Eindwerk/dissertatie

.

Het team van het Logohoekje

Loading…